Bilimsel Araştırmalar

Bu çalışmalar Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Yöntemleri – I Dersi kapsamında yapılmıştır.

Aşama 1: Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?

Taslağı İndirmek İçin Tıklayın!

Araştırmanın Konusu: Bilgisayar Oyunlarının Öğrenciler Üzerinde Bıraktığı Olumlu Ve Olumsuz Etkilerinin Araştırılması

Çalışmayı İndirmek İçin Tıklayın!

Aşama 2: Araştırma Önerisi Nasıl Hazırlanır?

Taslağı İndirmek İçin Tıklayın!

Araştırmanın Konusu: Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Alana Göre Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Çalışmayı İndirmek İçin Tıklayın!


Bir cevap yazın