Dijital Vatandaşlık Afiş Yarışması

İSTEK Okulları Dijital Vatandaşlık Afiş Tasarım Yarışması katılan 7. sınıf öğrencilerimden “Duru Sarıkaya” yarışmada 3. oldu.

Bilgi teknolojilerinin ve internetin hızlı gelişmesiyle birlikte bütün dünyayı saran bir iletişim ağı kurulmuştur, bu küresel iletişim ağı ticaretin, üretimin, araştırmanın, paylaşmanın ve eğitimin ana bilgi kaynağı olmuştur. Bu ağ dünyada yaşayan tüm insanlar arasında yazılı, sözlü ve görüntülü iletişim kurmak için küresel bir merkez olmuştur.

İlk internet ağının kurulduğu 1970′li yıllar sonrasında bu işi yapanlar acaba bu kadar önemli bir teknolojinin öncülüğünü yaptıklarını tahmin edebiliyorlar mıydı bilemeyiz ama şunu çok iyi biliyoruz. 21 yy. da internet aracığı ile dünyanın dört bir yanından birbirine bağlanan insanlar aynı çevrim içi ortamı paylaşıyorlar. Tıpkı bizim aynı ülkeyi, aynı şehri ve aynı mahalleyi paylaştığımız gibi… İşte buna dijital dünya yani siber dünya diyoruz.

21 yy. siber dünyasında yüz yüze etkileşimden daha çok çevrimiçi ortamlarda iletişime geçiyoruz. Bu da iyi bir dijital vatandaş olma algısını, yani gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamda da hak, hukuk ve sorumluluklar çerçevesinde; etik algısını da gözeterek hareket etme gerekliliğini doğuruyor.

Dijital vatandaşlar, bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, çevrimiçi davranışlarının etik sonuçlarını bilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve iş birliği yaparken doğru ve ahlaki davranışı teşvik eden vatandaştır.