E-Dönüşüm

E-Dönüşüm Projemiz

Bu proje Marmara Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi – I Dersi kapsamında hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.

Projenin Genel Amacı: Açı Okulları başlangıç noktası kabul edilerek Türkiye’deki tüm okullarda e-dönüşüm gerçekleştirmek üzere kapsamlı bir projenin başlatılması ve gerçekleştirilmesidir.

Özgün Fikirlerimiz:

Projemiz Açı Okullarının yenilenebilir enerji kaynakları kullanımıyla enerji üretimi gerçekleştirmeyi aynı zamanda okulun tüm elektrik enerjisini ve sıcak su enerjisini bu yolla üretmeyi hedeflemektedir. (Rüzgar ve Güneş Enerjisi)

Projemiz Açı Okullarına SmartLab isminde hemen hemen tüm branş öğretmenlerinin (Matematik, İngilizce, Türkçe, Müzik, Görsel Sanatlar, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, ICT) rahatlıkla kullanabileceği laboratuvarlar kurulması amaçlanmıştır.

Kısaca SmartLab:

● Laboratuvarlar ortak bir işletim sistemi(SmartLab Kontrol Paneli) tarafından yönetilecektir. Bu sistem üzerinden sınıf seviyesi seçimi, ders seçimi ve gerekli yazılım seçimi yapabilecek ve akıllı laboratuvar bu seçimler sonucu dönüşecektir. Dönüşüm LED Ekranlar kullanılarak yapılacaktır.

Mesala!

Biyoloji öğretmenisiniz ve dersin konusu çevrebilim ve çöl ekosistemini anlatıyorsunuz. Dersi resimlerden anlatmak yerine sınıfın çöl ekosistemine dönüştüğünü hayal edin J

● Etkileşimli masa gerektiğinde otomatik olarak bu bilgisayarları gömülü alandan çıkaracaktır, böylece yer kaybı yaşanmayacaktır. Bilgisayarlarda sanal makineler kurulu olacak tek bir işletim sistemi yerine tüm işletim sistemleri desteklenecektir.

Düşünelim!

Standart bilgisayar laboratuvarları Windows işletim sistemi kullanılarak kurulur. Fakat Mac OS, Linux, Pardus, Unix vb. birçok işletim sistemini tanıyoruz. Laboratuvarlarda sanal makinalar kurulu olsa ve istediğim an laboratuvardaki tüm bilgisayarlarının işletim sistemlerini değiştirebilsem ne güzel olurdu J

● Laboratuvardaki tüm akıllı cihazlar uygun yazılım seçilerek ve ortam oluşturularak internet üzerinden birbirine bağlı halde çalışacaktır(Internet of Things). Cihazlar arası veri aktarımı, verilerin depolanması ve cihazların elektronik olarak uzaktan kontrolü sağlanacaktır.

Projemizde TABX Tüm akademik ve idari işlerin sistem üzerinden yürütülebilmesi ve yıl bazında karşılaştırmalar yapılabilmesi ayrıca bu sistemi kullanarak öğrenci, öğretmen, akademik personel ve velilerin tek platformda toplanması amaçlanmıştır.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN!

Proje Adı: SMART SCHOOL

Proje Bütçe Özeti: 249.513.430,00 ₺

Proje Başlangıç Tarihi: 7.12.2015    

Proje Bitiş Tarihi: 24.12.20

Dersin Kitabı: Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu)

Derse Yardımcı Link: http://canatufkansu.com/category/project-management/

Aşama 1: Proje Başlatma Belgesi’nin Hazırlaması

Proje Başlatma Belgesi İçindekiler

 1. Proje Amaçları ve Kısa Tanımı
 2. Projenin Üst Seviye Gereksinimleri
 3. Proje İle Ortaya Çıkacak Ürün veya Servisin Kapsamı
 4. Projenin İş Yeri Stratejik Planları ile Uyumluluğu
 5. Projenin Üst Seviye Riskleri
 6. Ölçülebilir Proje Amaçları ve İlişkili Proje Kriterleri
 7. Kilometre Taşları
 8. Proje Çıktıları (Teslimatlar)
 9. Proje Dâhilindekiler/Haricindekiler
 10. Roller ve Sorumluluklar

Proje Başlama Belgesi Taslağı İndirmek İçin Tıklayın!

Proje Başlama Belgesini İndirmek İçin Tıklayın!

Aşama 2: Proje Yönetim Planı’nın Hazırlanması

Proje Yönetim Planı İçindekiler

 1. Kapsam Temel Çizgisi
 • Gereksinim İzlenebilirlik Matrisinin Hazırlanması (başlatma belgesindeki üst seviye gereksinimlerin detaylanmış hali)

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisini İndirmek İçin Tıklayın!

 1. Proje Kapsam Bildirimi 
 • Ürün Kapsamı Tanımlanması
 • Ürün Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Proje Teslimatlarının Belirlenmesi
 • Proje Kapsamının Dışında Bırakılanların Belirlenmesi

Proje Kapsam Bildirimini İndirmek İçin Tıklayın!

 1. İş Kırılım Yapısı (İKY)
 • MS Project Programı Yardımıyla İş Kırılım Yapısının Hazırlanması

Ms Project İş Kırılım Yapısını İndirmek İçin Tıklayın!

 1. Proje Zaman Çizelgesi
 • Kilometre Taşı Listesinin Hazırlanması
 • Aktivite Listesinin Hazırlanması
 • Aktivite Süresi Tahminlerinin Belirlenmesi
 • Aktivite Maliyet Tahminlerinin Yapılması
 • Zaman Çizelgesi Temel Çizgisinin Hazırlanması
 • Gantt Zaman Çizelgesi Grafiğinin Hazırlanması
 • PERT Grafiğinin Hazırlanması
 • Kritik Yol’un Belirlenmesi
 • Kaynak Kırılım Yapısının Hazırlanması
 • Kaynak Listesinin Atanması
 • Gantt Kaynak Grafiğinin Hazırlanması

Ms Project Maliyet Tahmin Çizelgesini İndirmek İçin Tıklayın!

Proje Kritik Yol Çizergesi İndirmek İçin Tıklayın!

 1. Kalite Ölçütleri ve Kalite Kontrol Listesi

Proje Kalite Ölçütlerini Ve Kalite Kontrol Listesini İndirmek İçin Tıklayın!

 1. Risk Yönetim Planı
 • Roller ve Sorumlulukların Detaylandırılması
 • Risk Listesi Olasılık ve Etki Matrisinin Hazırlanması
 • Risk Kategorilerine Göre Risk Derecelerinin Gösteriminin Yapılması

Proje Risk Yönetim Planını İndirmek İçin Tıklayın!


Bir cevap yazın