Eğitimde Yeni Trendler

Son yıllarda her yerde karşımıza çıkan MAKER ve STEM kavramlarından haberdar mısınız?  Bu kavramlar hiç yoktan nasıl ortaya çıktı hiç düşündünüz mü?

Son yıllarda tüm dünyada hızla artan tüketim çılgınlığı ülkemize de bir hastalık gibi bulaşmış ve her konuda içimize kadar işlemiş durumda. Eğitim sistemimizde bu tüketim çılgınlığından payına düşeni aldı ve bu yeni kavramları hiç incelenmeden; bir eğitim programı altında temellendirmeden okullarımıza sokuldu. Okul yönetici ve öğretmenleri bu kavramların tanımlarını dahi bilmeden eğitim programları içine yerleştirmeye çalışıyor çünkü moda bunu gerektiriyor!

STEM KAVRAMI’ nı ele alalım. Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Yani tüm bu kavramlar ışığında teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi ve yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM denir.

S-Science: Fen bilgisi aslında “Bilim” dersek doğru olur çünkü tarih boyunca insanlığın yaşamını sürdürmesi için bilim üretmesi gerekti. 21. Yy da da bu gereklilik devam ediyor. Enerji yetersizliği, su sorunu, doğal gıda sorunu, hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği gibi birçok sorunu ancak ve ancak bilimle çözebiliriz.  Bu nedenle bilime bu perspektiften bakabilen öğretmenlere ihtiyacımız var. (Bizde fasulye deneyleri…)

T-Technology: Teknolojinin her yerde olduğu doğrudur? Fakat teknoloji bilim ile harmanlandığı zaman küresel sorunlara çözüm getirecektir. İnsan bilim ile teknolojiyi harmanlanmalı sorunlara çözüm aramalı sonuç olarak da üretim gerçekleşmelidir. (Bizde: Çizgi İzleyen Robot…)

E-Enginering: Toplum içinde öğrenci sayısalcı ise kesin mühendis olur diyoruz. Peki nereden biliyoruz?? Çünkü en hızlı problem çözme yetkinliği bu arkadaşlardadır. Neden sonuç ilişkisi, analitik düşünme becerisi gibi birçok konuda yüksek yeteneğe sahip olmak veya bu konularda çalışmış olması gerekmektedir. (Bizde: Tahta Setler…)

M-Mathematics: Fen ve mühendislik matematik olmadan konuşamazlar. Yani matematik olmadan yukarıda verdiğim kavramlar işe yaramaz aynı yeni konuşmayı öğrenen çocuklar gibi olurlar onlar bizi anlar ama biz onları anlayamayız.

Kısacası yukarıda belirttiğim 4 kavramı temel alarak üretim yapmamız gerekiyor.