İstek Okulları

Tam Bir Maker Öğretmen! 

Görev 1: Eğitim Teknologluğu 

İş Tanımı: Eğitim teknoloğu, eğitim teknolojisi biliminin oluşturduğu bilgi ve ilkeler çerçevesinde çalışan profesyonellere verilen unvandır. Eğitim teknoloğunun görevi insanların öğrenmelerini geliştirmek için kullanılacak süreç ve araçların çözümlenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini yapmaktır.

Verdiğim eğitimlerle beraber 21. yüzyıl öğrencilerini yetiştirecek, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilecek bir öğretmen olabilirsiniz. Bu eğitimle öğrencilerinizin tüketen değil, üreten ve gerçek yaşam problemlerini çözebilen bireyler olarak yetiştirebilir ders ortamınızı zenginleştirebilirsiniz.

Bu amaç doğrultusunda en güncel eğitim araçlarını öğreniyorum.

Öğretmenler Yeni Nesil Öğrenme Araçlarını ve Teknolojiyi Neden Derslerine Entegre Etmeli?

 • Toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iş birliğini, bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirmek
 • Öğrenme ortamlarını, eğitimsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek; böylece eğitimin kalitesini artırmak
 • Bilgi teknolojisi araçlarını her kademdeki öğrenme ortamlarına entegre etmek
 • Her öğrenciye eğitim hayatı boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına (bilgi kaynaklarına) ulaşma imkânı sağlamak
 • Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru bilgi teknolojisi aracı kullanım yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak
 • Bilgi Teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğretmek


Görev 2: Kodlama Öğretiyoruz!

Çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Bu şekilde küçük yerli Bill Gates’ler yetiştiriyoruz.

Kodlama eğitimi ile çocukların bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını, bilişimsel araçların yazarı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Çocuklar Neler Öğrenir?

 • Çocuklarınız hem eğlenecek hem programlamanın temel mantıklarını öğrenecekler
 • Oyunlar ve etkileşimli uygulamalarla programlamayı sevecekler
 • Farklı bakış açılarıyla bir sorunu nasıl çözeceklerine ait alıştırmalar yapacaklar
 • Estetik-Geometrik şekiller çizerek, grafik sanatsal yeteneklerini geliştirecekler
 • Hayal gücü ve Programlama arasındaki ilişkiyi kurgulayacaklar
 • Matematiğin faydalarını kavrayacaklar
 • Bilgisayarlara komutlar vererek onları nasıl yönlendirebileceklerini öğrenecekler
 • Kendi bilgisayar (Tablet) oyunlarını geliştirecekler, sadece oyun oynayan değil oyun geliştiren bir kullanıcı olacaklar

Kullandığımız Kodlama Araçlarından Bazıları:

 • Scrantch
 • MIT App Inventor
 • Play Code Monkey
 • Cargo-Bot
 • Robomind Academy
 • Kodu Game Lab
 • code.org
 • Tynker


Görev 3: Robotik Projeler Hazırlıyoruz!

Öğrencilerimizle legolardan robotlar yaparak el becerilerini geliştiriyoruz. Oluşturduğumuz robotlara minik programlar yazarak öğrencilerimize programlama mantığını öğretiyor mühendislik ve bilimsel düşüncenin temellerini atıyoruz hata bulma, yapay zeka ve programcılık mantığını beraber öğreniyoruz.

Kodlama ve robotik eğitimi ile çocukların bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını, bilişimsel araçların yazarı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Robotik Eğitimi için Kullandığımız Araçlardan Bazıları:

 • Arduino
 • Micro Bit
 • Raspberry-pi
 • Make Block
 • Makey Makey
 • Drone


Görev 4: 3D Modelleme “Öğrencilerim boyut atladı!”

3D eğitimi ile çocukların üç boyutlu düşünme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını, kendi oyuncak ve eşyalarının tasarımcısı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Çocuklar Neler Öğrenir?

 • 3 Boyutlu Düşünme Becerisi kazanır
 • Sanatsal ruh ve yetenek kazanır
 • Planlama, denge gibi üstün konuları öğrenir deneyim kazanır.
 • Uzay zekâsı gelişir.
 • Analitik düşünme becerisi gelişir.
 • Üretim disiplinlerini, materyal ve doku bilgisini öğrenir.
 • Ergonomi bilgisine sahip olur
 • Hayal güçleri artar.
 • Takı tasarlayabilir.
 • Kendi oyuncaklarını üretebilir.
 • Doğa için yaratıcı çözümler geliştirebilir.
 • Çevreyi değiştirecek ve güzelleştirecek objeler üretebilirler.

Kullandığımız 3D Modelleme Programlarından Bazıları:

 • SketchUp
 • Tinkercad
 • Autodesk Tinkerplay
 • Onshape
 • Solidworks
 • 3D Max

Görev 5: Dijital Oyun Tasarımı “Kendi Oyun Ortamını Tasarla”

Dijital Oyun Tasarımı Eğitimini alan çocuklar yaratıcılıklarını ve oyun deneyimlerini kullanarak kendi oyunlarını tasarlarlar kendi oyunlarının tasarımcıları olurlar.

Kullandığımız Oyun Tasarmı Programlardan Bazıları:

 • Microsoft Kodu
 • Minecraft

Bir cevap yazın